DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja (odkażanie) służy wyeliminowaniu wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych oraz ich przetrwalników. W procesie odkażania wykorzystujemy metody chemiczne.

Wykonujemy:

– Dezynfekcja pomieszczeń

– Dezynfekcja powierzchni, przedmiotów gabarytowych

– Dezynfekcja studni

Dezynfekcję pomieszczeń wykonujemy dwuetapowo, w następujących przypadkach:

– po zalaniu pomieszczenia, najczęściej ściekami

– po zgonie

Po właściwej dezynfekcji (odkażaniu) stosujemy preparaty do neutralizacji odorów na drodze chemicznej dezaktywacji ich cząsteczek. Efekt neutralizacji (deodoryzacji) a w konsekwencji uzyskania czystego powietrza jest szybki i trwały, w przeciwieństwie do preparatów jedynie maskujących odory.

Dezynfekcja Białystok - Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

Dezynfekcja Białystok  / woj. podlaskie)

Zapoznaj się z usługami z zakresu dezynfekcji jakie świadczymy. Zobacz również: Dezynsekcja Białystok oraz Deratyzacja Białystok