MONITORING HACCP

Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Sp. z o.o. specjalizuje się w ochronie przed szkodnikami żywności w systemie HACCP, z uwzględnieniem wymogów wstępnych takich jak Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP). Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest przez nas indywidualnie dla każdego obiektu z uwzględnieniem specyfiki jego działalności.

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników:

Komplet dokumentacji zawiera:

– plan zakładu z naniesionymi stacjami i detektorami

– opracowanie biologii szkodników

– opis metod zwalczania

– tabele przeglądów skuteczności i zabezpieczenia

– atesty i karty charakterystyki preparatów

Dodatkowo oferujemy sprzedaż produktów DDD:

– stacje deratyzacyjne

– detektory owadów

– chwytacze gryzoni

– lampy owadobójcze

– pozostały niezbędny sprzęt DDD

W  zakresie świadczenia usługi monitoringu DDD w systemie HACCP współpracujemy z wieloma zakładami przetwórstwa spożywczego, sklepami, piekarniami, cukierniami, zakładami mięsnymi, wędliniarskimi oraz wieloma innymi przedsiębiorstwami.