MONITORING HACCP

Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Sp. z o.o. specjalizuje się w ochronie przed szkodnikami żywności w systemie HACCP, z uwzględnieniem wymogów wstępnych takich jak Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP). Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest przez nas indywidualnie dla każdego obiektu z uwzględnieniem specyfiki jego działalności.

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników:

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników w Białymstoku

Komplet dokumentacji zawiera:

  • plan zakładu z naniesionymi stacjami i detektorami
  • opracowanie biologii szkodników
  • opis metod zwalczania
  • tabele przeglądów skuteczności i zabezpieczenia
  • atesty i karty charakterystyki preparatów

Dodatkowo oferujemy sprzedaż produktów DDD:

Produkty DDD - Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

Produkty DDD:

  • stacje deratyzacyjne
  • detektory owadów
  • chwytacze gryzoni
  • lampy owadobójcze
  • pozostały niezbędny sprzęt DDD

W  zakresie świadczenia usługi monitoringu DDD w systemie HACCP współpracujemy z wieloma zakładami przetwórstwa spożywczego, sklepami, piekarniami, cukierniami, zakładami mięsnymi, wędliniarskimi oraz wieloma innymi przedsiębiorstwami.

Zapoznaj się z naszą ofertą DDD Białystok. W przypadku chęci uzyskania szerszych informacji odwiedź nasze biuro w Białymstoku – Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Sp. Z o.o., ul. Dąbrowskiego 16A, 15-872 Białystok