haccp

Monitoring HACCP – na czym polega?

Termin HACCP, z języka angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points System tłumaczy się jako System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych. Celem wdrożenia tego systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w obiektach gastronomicznych. Opiera się on na identyfikowaniu, ocenianiu oraz kontrolowaniu wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć w negatywnym stopniu na żywność. Opisywany system jest w Polsce obowiązkowy i obowiązuje na terenie całego kraju. Co warto wiedzieć na jego temat? Continue reading