HACCP w gastronomii

Pod pojęciem HACCP kryje się System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych, który ma charakter obowiązkowy i funkcjonuje na terenie całego kraju. Jest to zbiór przepisów, które mają zabezpieczyć żywność, a jednocześnie ułatwić zarządzanie jakością w obiektach gastronomicznych oraz innych, mających związek z produkcją żywności lub jej transportem. W skład systemu wchodzą także Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP) oraz Dobre Praktyki Higieniczne (GHP). Continue reading