Monitoring HACCP Białystok

Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Sp. z o.o. specjalizuje się w ochronie przed szkodnikami żywności w systemie HACCP, z uwzględnieniem wymogów wstępnych takich jak Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP). Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest przez nas indywidualnie dla każdego obiektu z uwzględnieniem specyfiki jego działalności.

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników:

dokument

Komplet dokumentacji zawiera:

 • plan zakładu z naniesionymi stacjami i detektorami
 • opracowanie biologii szkodników
 • opis metod zwalczania
 • tabele przeglądów skuteczności i zabezpieczenia
 • atesty i karty charakterystyki preparatów

Dodatkowo oferujemy sprzedaż produktów DDD:

Produkty DDD - Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

Produkty DDD:

 • stacje deratyzacyjne
 • detektory owadów
 • chwytacze gryzoni
 • lampy owadobójcze
 • pozostały niezbędny sprzęt DDD

W  zakresie świadczenia usługi monitoringu DDD w systemie HACCP współpracujemy z wieloma zakładami przetwórstwa spożywczego, sklepami, piekarniami, cukierniami, zakładami mięsnymi, wędliniarskimi oraz wieloma innymi przedsiębiorstwami.

Na czym polega monitoring HACCP

Monitoring HACCP polega na opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania, gwarantujących bezpieczeństwo żywności poprzez analizę i kontrolę pod kątem zagrożeń: chemicznych, biologicznych, a także fizycznych, na wszystkich etapach produkcji. Systemy te powinny być wykorzystywane przez producentów i dostawców żywności, zarówno przy dostawach, jak i obróbce. Systemy monitoringu HACCP tworzone są w oparciu o zasady HACCP i nazywane są zamiennie systemami bezpieczeństwa żywności.

Zasady HACCP są tworzone w taki sposób, aby mogły być stosowane we wszystkich segmentach produkcji żywności – uprawie, zakupie surowców, przetwórstwie, produkcji, dystrybucji, przygotowaniu do sprzedaży i dostarczaniu produktów konsumentowi końcowemu. Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji specjalizuje się w ochronie przed szkodnikami żywności w systemie HACCP, z uwzględnieniem wymogów wstępnych takich jak Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP). Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest przez nas indywidualnie dla każdego obiektu z uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Opracowanie procedur monitorowania HACCP to wbrew pozorom skomplikowana czynność, wymagająca odpowiedniej wiedzy. W związku z tym zespół tworzący strategie HACCP powinien składać się z wykwalifikowanych pod tym kątem specjalistów. Tylko profesjonaliści będą posiadali informacje i wiedzę potrzebne do opracowania procedur monitorowania żywności.

Można znaleźć takie procedury monitorowania w aktualnych przepisach zdrowotnych, niemniej jednak specjaliści od żywienia sprawniej orientują się w tej dziedzinie wiedzy, dlatego powierzenie im tego zadania jest gwarancją wykonania usługi zgodnie z przepisami i zasadami monitorowania HACCP.

Jak możemy ci pomóc

W siedzibie naszej firmy, która mieści się w Białymstoku, opracowujemy Programy Profilaktyki i Zwalczania Szkodników. Specjalizujemy się w przygotowywaniu tego typu programów, uwzględniając przy tym indywidualne wymagania i potrzeby klienta. Komplet dokumentacji zawiera:

 • plan zakładu z naniesionymi stacjami i detektorami,
 • opracowanie biologii szkodników,
 • opis metod zwalczania,
 • tabele przeglądów skuteczności i zabezpieczenia,
 • atesty i karty charakterystyki preparatów.

Dodatkowo oferujemy sprzedaż produktów DDD: Mowa o takich produktach DDD, jak:

 • stacje deratyzacyjne,
 • detektory owadów,
 • chwytacze gryzoni,
 • lampy owadobójcze,
 • pozostały niezbędny sprzęt DDD.

W zakresie świadczenia usługi monitoringu DDD w systemie HACCP współpracujemy z wieloma zakładami przetwórstwa spożywczego, sklepami, piekarniami, cukierniami, zakładami mięsnymi, wędliniarskimi oraz wieloma innymi przedsiębiorstwami. Stosowanie HACCP zapewnia szereg korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom końcowym produktów spożywczych. Oprócz głównej korzyści związanej ze zwiększonym bezpieczeństwem użytkowników końcowych, a co za tym idzie, większym zaufaniem do produktów producenta, istnieją inne korzyści, które zapewnia system HACCP.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół, który tworzą praktykujący eksperci i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem – stale się kształci i podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie. Z powodzeniem rozwiązujemy powierzone nam zadania i realizujemy projekty zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich zakładów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą DDD Białystok. W przypadku chęci uzyskania szerszych informacji odwiedź nasze biuro w Białymstoku. Zapoznaj się z naszą ofertą DDD Białystok. W przypadku chęci uzyskania szerszych informacji odwiedź nasze biuro w Białymstoku – Białostocki Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Sp. Z o.o., ul. Dąbrowskiego 16A, 15-872 Białystok